Vervaldag: 29/01/2023
Solliciteer nu

Solliciteer nu

Upload CV (doc, docx, pdf)

Omschrijving

HR expert (B4-B5)

Brandweerzone Oost verenigt de brandweerdiensten voor de steden en gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele. Met ruim 350 brandweerlieden beschermen we op een dagelijkse basis 180.000 inwoners over een gebied van 287 km².
Onze brandweerzone werkt voornamelijk met vrijwillige brandweerlieden die worden bijgestaan door het beroepspersoneel en administratieve diensten.

Om deze administratieve diensten te versterken, zijn we op zoek naar een HR expert.

Functieprofiel:

 • Als HR expert ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van een duurzaam en strategisch HR-beleid van de brandweerzone.
 • Je ontwikkelt, implementeert en optimaliseert het HR-beleid, instrumenten en tools om te komen tot een geïntegreerd personeelsbeleid dat alle medewerkers ondersteunt in de uitvoering van hun kernopdracht.
 • Je volgt actuele ontwikkelingen in HR en de wetgeving op en vertaalt deze naar een concrete en juridisch correcte werking van de dienst Personeel binnen de brandweerzone.
 • Je optimaliseert werkprocessen, voert een adequate interne communicatie en fungeert als aanspreekpunt voor alle medewerkers van de brandweerzone m.b.t. personeelszaken.

Het volledige takenpakket kan je terugvinden in de functieomschrijving op https://oost.brandweerzone.be/pagina/vacature-hr-expert-b4-b5

Verwacht:

 • Je hebt minimaal 4 jaar beroepservaring in HR
 • Je hebt een bachelorsdiploma of je slaagt voor de niveautest
 • Je voldoet aan de algemene sollicitatievoorwaarden:
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
  • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister.
  • Je bent medisch geschikt om de functie uit te oefenen, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
  • Je beheerst vlot de Nederlandse taal om op die manier met collega’s en burgers professioneel te kunnen communiceren
  • Je bent toegelaten tot het wettelijk verblijf in België en een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

Aanbod:

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een voltijdse functie – contract van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk financieel pakket:
  • verloning op niveau B4-B5 (min. € 3.259,66 en max. € 5.310,23 bruto/maand) – relevante anciënniteit wordt onbeperkt in rekening gebracht
  • functioneringstoelage van 6% van het geïndexeerde bruto jaarsalaris na een positieve evaluatie
  • 2e pensioenpijler (3% van je salaris)
  • maaltijdcheques
  • vergoeding woon-werkverkeer: fietsvergoeding of de terugbetaling van het abonnement openbaar vervoer
 • Een gunstige verlofregeling (30 verlofdagen op jaarbasis)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Flexibel werken:
  • glijtijd tussen 7u30 en 9u00, tussen 11u45 en 14u00 en tussen 16u en 17u30
  • glijtijd op vrijdagnamiddag
  • mogelijkheid tot telewerk (max. 2 dagen/week)
 • Vele voordelen en kortingen via de PlusPas van GSD-V
 • Werken in het centrum van Dendermonde, in de nieuwe kazerne
 • Ontwikkelingskansen: je krijgt de kans op opleidingen te volgen, deel te nemen aan intervisiegroepen, …

Hoe kan je solliciteren?
Solliciteren kan tot en met 29 januari 2023 via e-mail naar selecties@zoneoost.be met vermelding “selectieprocedure HR expert”.
Bezorg ons zeker je CV, een kopie van je hoogst behaalde diploma én het ingevulde motivatiedocument (te downloaden via de website van de zone of aan te vragen via selecties@zoneoost.be).
De kandidaten zonder bachelorsdiploma worden uitgenodigd om de capaciteitstest af te leggen tussen 30 januari en 2 februari 2023. Enkel indien ze hierin geslaagd zijn, worden ze uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure.

Medewerkers worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent, los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht, gender of seksuele geaardheid. Wens je omwille van een handicap of chronische ziekte een redelijke aanpassing van de selectieprocedure? Neem dan contact op met de HR-medewerker (zie onder).

Heb je vragen?

 • Wil je meer informatie over de functie inhoud, neem dan contact op met Yves Poppe, directeur bedrijfsvoering, via 0472 81 58 83 of yves.poppe@zoneoost.be.
 • Wil je meer informatie over de selectieprocedure, neem dan contact op met Dagmar Van Ronsse, HR medewerker, via 0470 59 69 94 of dagmar.vanronsse@zoneoost.be.

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

 1. Motivatiedocument Beoordeling van het motivatiedocument.Uiterlijk in te dienen op 29 januari 2023.
 2. Schriftelijke proef Thuisopdracht die peilt naar functierelevante kennis, ervaring en/of competenties.Je ontvangt de opdracht op 3 februari 2023 en je dient deze uiterlijk 6februari 2023 elektronisch in te dienen.
 3. Mondelinge proef Presentatie van een deel van de thuisopdracht, alsook een interview die peilt naar motivatie, zicht op de functie en competenties.2 maart 2023

Kandidaten worden toegelaten tot de volgende stap uit de selectieprocedure bij een minimaal resultaat van 50%. Kandidaten zijn geslaagd bij het behalen van minimum 50% en minimum 60% in totaal op beide proeven.
De selectieprocedure resulteert in een bindende rangschikking van geslaagde kandidaten, op basis van het eindresultaat. Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig is.